ING przybliża produkty finansowania handlu ambitnym studentom!

Artur Skucha

Artur Skucha

Artykuły (1)

Ekspert ds. Operacji Finansowania Handlu |Gwarancja bankowa |Trade Finance

07-04-2017

23 marca zorganizowaliśmy warsztaty pt. „Finansowanie Handlu a ryzyko transakcji. W Centrum Szkoleniowym ING Banku Śląskiego spotkali się doświadczeni bankowcy oraz studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Jak to się zaczęło?

W tym roku akademickim każdy Ambasador ING współpracuje z pracownikiem banku w ramach projektu „Mentor ambasadora ING”. 

Właśnie w ramach takiej współpracy Agnieszka Chwastowska, Ambasadorka ING z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zaproponowała zorganizowanie warsztatów dla jednego z Kół Naukowych. Inicjatywę przekuliśmy we wspólny projekt, podczas którego uczestnicy omawiali konkretne przykłady i wykonywali praktyczne ćwiczenia.

Finansowanie Handlu – brzmi poważnie i nudno…. 

4-godzinne warsztaty podzieliliśmy na trzy moduły, które poprowadzili specjaliści na co dzień zajmujący się danym produktem. Motywem przewodnim było „ryzyko w transakcji”. Za wstęp oraz moduł o gwarancji bankowej odpowiadałem ja. W swojej merytorycznej części przedstawiłem wykorzystanie gwarancji w segmencie budowlanym, usługowym oraz w transakcjach w Afryce. Puzzle gwarancyjne pozwoliły wspólnie ze słuchaczami omówić niestandardowe zapisy gwarancji. Za drugi moduł – akredytywa dokumentowa, odpowiadał Paweł Cymbalista. Paweł udowodnił, że akredytywę dokumentową można zdefiniować poprzez jedno zdanie. Ćwiczenia z akredytywy były dobrą okazją do zobrazowania jak transakcja handlowa przebiega w tle akredytywy dokumentowej. Ostatni moduł o inkasie dokumentowym oraz produktach dyskontowych poprowadził Łukasz Bartolik. Przybliżył specyfikę inkasa i omówił w jakich sytuacjach rozsądnie jest z niego korzystać. W utrzymaniu płynności w firmie mogą pomóc produkty dyskontowe co udowodnił Łukasz w swoim panelu. Wspomniane powyżej „ryzyko w transakcji” pomogło nam w podsumowaniu całych warsztatów.

Przygotowanie warsztatów od przysłowiowego „od A do Z” nie jest łatwe. Cieszy jednak aktywność słuchaczy i ich zaangażowanie. Cieszymy się, że swoje doświadczenie możemy przekazywać młodszym kolegom. Dlatego chciałbym podziękować  Agnieszce Chwastowskiej za wspólne zorganizowanie warsztatów oraz wszystkim pracownikom ING zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów.