300 zł na Dobry Start – złóż wniosek przez ING Bank Śląski!

300 plus, czyli program „Dobry Start” już ruszył. Nowe świadczenie pozwala uzyskać 300 złotych jednorazowego wsparcia na szkolną wyprawkę dla dziecka. Wniosek można składać od 1 lipca, a Ty możesz to zrobić za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Moje ING. Zobacz jak!

Kto może otrzymać pieniądze w programie „Dobry Start”?

Świadczenie w wysokości 300 zł jest przeznaczone dla dzieci i młodzieży szkolnej. i przysługuje rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych - bez względu na dochód. Na jego wypłatę mogą liczyć też osoby uczące się.

Programem objęci są uczniowie, którzy nie ukończyli:

 • 20 lat,
 • 24 lat, pod warunkiem, że posiadają orzeczenie o: umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, potrzebie kształcenia specjalnego albo potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Świadczenie dobry start przysługuje też w przypadku:

 • ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
 • ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie przeznaczone jest dla osób, które uczęszczają do następujących placówek: szkoła podstawowa, dotychczasowe gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa ponadgimnazjalna - z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

O wypłatę świadczenia mogą się też ubiegać rodzice dzieci sześcioletnich, jeśli te rozpoczęły już naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej.

Program nie dotyczy tych dzieci, które uczęszczają do przedszkola lub tzw. „zerówek”. Z programu Dobry Start wyłączeni są też studenci.

Kiedy możesz złożyć wniosek?

 • od 1 lipca do 30 listopada, jeśli złożysz go za pomocą systemu bankowości internetowej Moje ING lub przez rządowy portal;
 • od 1 sierpnia do 30 listopada, jeśli złożysz wniosek w urzędzie gminy, powiatu lub innej instytucji odpowiedzialnej za przyjmowanie wniosków.

Jak złożyć wniosek 300 plus?

Zacznij od przygotowania wszystkich niezbędnych informacji, czyli:

 • danych swoich dzieci, a także informacje dotyczące szkoły, do której będą uczęszczały od września i jej adres;
 • adresu e-mail – możesz wpisać nowy adres lub zostawić ten, który wczyta się do wniosku automatycznie z naszego systemu;
 • numeru konta, na które świadczenie ma wpłynąć. Domyślnie będzie to numer konta, do którego zalogujesz się w platformie bankowości internetowej Moje ING i takie rozwiązanie sugerujemy;
 • oświadczenie o niepełnosprawności.

Jeśli masz przygotowane wszystkie powyższe informacje, zaloguj się do bankowości internetowej Moje ING i wypełnij wniosek.
Po uzupełnieniu formularza i jego zapisaniu, prześlemy go do rządowego systemu emp@tia. Stamtąd trafi już do urzędu odpowiedzialnego za decyzję w Twoim przypadku. Może to być gmina lub ośrodek opieki społecznej. Co ważne, w programie Dobry Start nie ma warunków dochodowych – o 300 plus możesz się starać bez względu na to ile zarabiasz.

Ważne: po wypełnieniu i wysłaniu wniosku, otrzymasz tzw. UPO, czyli Urzędowe Potwierdzenie Odbioru. To dowód na to, że organ odpowiedzialny za wydanie decyzji w Twoim przypadku otrzymał Twój wniosek 300 plus.

Uwaga: Jeśli jesteś rodziną zastępczą, osobą prowadzącą rodzinny dom dziecka lub dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej wniosek możesz złożyć tylko w formie papierowej w urzędzie, od 1 sierpnia 2018 r.

Kiedy otrzymasz pieniądze z 300 plus?

To zależy od tego, kiedy złożysz wniosek na Dobry Start. Środki na szkolną wyprawkę otrzymasz:

 • do 30 września, jeśli bezbłędnie wypełniony wniosek złożysz w lipcu lub sierpniu,
 • do 2 miesięcy od daty złożenia wniosku, jeśli taki wniosek złożysz po 30 września, a przed 30 listopada.

Pieniądze z programu Dobry Start trafią na konto, które zostało podane we wniosku. Na ten cel można wybrać tylko jedno konto, nawet jeśli we wniosku ujęto więcej niż jednego ucznia. Może to być konto jednego z dzieci.

300 złotych na dobry start poprzez Moje ING

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego programu i składania wniosku poprzez system bankowości internetowej Moje ING, odwiedź naszą stronę poświęconą programowi Dobry Start.